Jäseneksi voit liittyä näin: lähetä sähköpostilla jasensihteerisusvkry@gmail.com seuraavat tiedot: nimi, osoite,  syntymävuosi, sähköpostiosoite, sekä maininta haetko varsinaiseksi – vai perhejäseneksi. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet kokouksessaan. Jäsensihteeri lähettää sen jälkeen vielä varmistusviestin sähköpostitse jäsenyydestä.

Jäsenmaksut vuodelle 2024
Syyskokouksessa päätettiin uusista ja hieman muutetuista jäsenmaksuista,
-varsinainen jäsen 15€
-perhejäsen äänioikeudella 10€
-perhejäsen ilman äänioikeutta 5€
-liittymismaksu 5€ joka tulee maksaa vain liittyessään kerhoon

Kerhon tämänhetkiset perhejäsenet voivat siis päättää haluavatko äänioikeuden vaiko eivät ja maksaa jäsenmaksun sen mukaisesti.
Jäsenmaksut tulee maksaa 31.3.2024 mennessä Suomen Silkkivinttikoirakerho ry:n tilille FI33 1376 3000 1292 86, viite 1012
Tietoturvaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) jonka tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä
henkilötietojen käsittelyssä, astui voimaan 25.5.2018. Alla on kuvattu, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.
Suomen Silkkivinttikoirakerho ry on vastuussa henkilötiedoistasi ja kaikki
henkilötiedot suojataan siten, ettei niihin ole pääsyä ulkopuolelta käsin. Yhdistyksen
toimihenkilöistä vain jäsensihteerillä on pääsy näihin tietoihin.
Tallentamamme henkilötiedot ovat nimi, syntymävuosi, postiosoite ja
sähköpostiosoite. Näitä tietoja tarvitsemme kerhon toiminnan ylläpitoon sekä
tapahtumien tiedottamiseen.
Yhdistys ei luovuta jäsenrekisterinsä osoitetietoja kenellekään ulkopuoliselle.
Jäsenrekisteriä käytetään EU:n säätämän GDPR:n (General Data Protection
Regulation) mukaisesti.

Jäsenen oikeudet:

Asetuksen mukaan sinulla on oikeus pyytää meiltä seloste sinusta
rekisteröimistämme tiedoista, muuttaa meille rekisteröityjä tietojasi, rajoittaa
tietojen käyttöaluetta sekä pyytää poistamaan sinua koskevat tiedot.
Henkilötietojen muutokset tapahtuvat jäsensihteerimme kautta jasensihteerisusvkry@gmail.com .