Silkkivinttikoirat rekisteröidään ISWS:n tietokantaan
https://silkenwindhounds.org/pedigree-database/ . Kaikki jalostuskoirat DNA
testataan ennen jalostamista.

Kahta geenivirhe-kantajaa tai sairasta ei tule käyttää jalostuksessa keskenään.
Kahden periytyvästi terveen koiran jälkeläisiä ei tarvitse testata mutta kerho
suosittelee kaikkien jalostukseen käytettävien koirien tutkimista.

Kaikki rekisteröimättömät silkkivinttikoirat ovat menetys rodulle. SuSVK ry ei,
kuten ei ISWS:kään, tunnusta rekisteröimättömiä koiria silkkivinttikoiriksi.

SuSVK ry suosittelee seuraavia terveystutkimuksia kaikille silkkivinttikoirille.
Kaikki terveystutkimukset ovat hyödyllisiä niin omistajille kuin rodullekin.

Geenitestit:

-MDR1-geenimutaatio testataan geenitestillä koiran poskisolunäytteestä. Se
periytyy autosomaalisesti resessiivisenä, eli yksilö voi olla geenimutaation osalta
joko terve, kantaja tai sairas.
-CEA on resessiivisesti periytyvä geenivirhe jonka on tultava molemmilta
vanhemmilta. Sairautta voi tutkia geenitestillä tai silmänpohjatutkimuksella.

Muut tutkimukset:

-silmät suositellaan tutkimaan vuoden sisällä ennen astutusta (SKL virallinen
silmätutkimus)
-sydänultra mahdollisimman lähellä astutusta (SKL virallinen sydänultra
tutkimus)
-selkärangan röntgenkuvausta suositellaan tehtäväksi yli 2 vuotiaille koirille
-kilpirauhasen vajaatoiminta, vuoden sisällä ennen astutusta
Kerho suosittelee lähettämään terveystutkimustulokset ISWS:lle linkistä
avautuvalla lomakkeella:
https://silkenwindhounds.org/wp-content/uploads/2020/01/ISWS-Health-Report-Form.pdf