Silkkivinttikoirien terveys- ja tutkimustyöprojektit

Harva asia on kauniimpi katsottava kuin terve vinttikoira juoksemassa vieheen perässä, vapaana tai vain poseeraamassa näennäisesti vain katsojan iloksi.

Silkkivinttikoirat ovat varsin terveenä rotuna rotukoirien vähemmistössä. Tyypillisen silkenin eliniänodote voi helposti yltää yli kahteentoista vuoteen niiden kokiessa vähemmän terveysongelmia kuin kantaroduissa tyypillisesti tavataan.

Huolellinen valikoiva kasvatus rodun synnystä lähtien kaikkien silkkivinttikoirien polveutumisen varmistamisen ohessa on tukenut rodun kokonaisvaltaisen terveyden ylläpitämistä. Olimme yllättyneitä saadessamme tietää, että tämä kasvatusfilosofia on tuonut silkkivinttikoiran tieteellisen yhteisön tietoon. Sukupolvia taaksepäin ulottuva täydellisen sukupuun tarjoava geneettinen varmistus on asia, johon mikään muu koirarotu ei kykene. Myös tieteellisesti edistysmieliset ja yhteistyöhaluiset kasvattajat ja harrastajat kiinnostavat tutkijoita.

Silkkivinttikoira ei ole täydellinen rotu ja niillä on muutama terveysongelma, joita merkittävät eläinlääketieteelliset koulut tutkivat aktiivisesti. Silkkivinttikoiraharrastajat ovat ylpeitä tutkijoiden yhteistyöhalukkuudesta heidän ponnistuksissaan ymmärtää enemmän niin koirien genomia kuin myös tämän tutkimuksen yhteyttä ihmisten geenitutkimukseen.

lähde: https://silkenwindhounds.dog/health-and-research/

”Lootussyndrooma” (FADS) silkkivinttikoirilla

Monet eläinlajit ovat tunteneet sydänsurun, jonka kuolleena syntynyt tai vain muutaman tunnin ajan selvinnyt jälkeläinen tuo tullessaan. Jotkut näistä pienokaisista näyttävät samankaltaisilta: takaraajat on taitettu vatsan alle ja eturaajat on venytetty rinnan alle ranteiden koskiessa toisiaan. Selkä voi olla vääntynyt (skolioosi) ja pennulla voi olla hengitysvaikeuksia. Joillakin ei välttämättä ole merkkejä “epämuodostuneita” nivelistä, vaan niillä voi olla vain hengitysvaikeuksia. Yhteistä kaikille kärsiville pennuille on tarmokkaan liikkumisen puute.

Silkkivinttikoirissa olemme antaneet tälle nimeksi “lootusoireyhtymä” (eng. lotus syndrome). Takaraajat näyttävät usein olevan joogasta tutussa lootusasennossa. Tästä oireyhtymästä kärsivien pentujen sisarukset elävät normaalia elämää ilman tähän liittyviä terveysongelmia. Lootusoireyhtymä voi esiintyä pentueessa yhdellä tai useammalla pennulla, mutta valtaosassa pentueita sitä ei esiinny lainkaan.

Pennsylvanian yliopiston tutkijoiden mielestä silkkivinttikoirapopulaatiossa (kuten monissa muissa koiraroduissa) esiintyvä “lootusoireyhtymä” on sama häiriö kuin “fetal akinesia deformation sequence” (FADS) ihmisillä. FADS-lapsilla on samat kliiniset piirteet kuin lootuspennuilla, mukaan lukien kyvyttömyys hengittää kunnolla. Vaikka sairauden tarkkaa syytä ei tällä hetkellä tunneta, useita mekanismeja on ehdotettu. Olemme valmiita huomioimaan ne kaikki silkkivinttikoirissa.

Pennsylvanian yliopisto on saanut apurahaa tutkiakseen ihmisten vastaavaa häiriötä. Se on innostunut johtamaan tämän häiriön geneettisen markkerin tutkimusta. Yliopisto on löytänyt halukkaan kumppanin DNA-testatuista silkkivinttikoirista ja yhteistyössä toimivasta kasvattaja- ja omistajapopulaatiosta.

Tämän yhteistyön toivotaan ennen pitkää auttavan joukoittain ihmislapsia, muita koirarotuja sekä silkkivinttikoiria testaamisen ja asteittaisen ominaisuuden poiston kautta menettämättä rodun geneettistä monimuotoisuutta.

Me silkkivinttikoirayhteisö olemme ylpeinä eturintamassa huippututkimuksessa, joka auttaa ihmislapsia, muita koirarotuja ja omia silkkivinttikoiriamme löytämään vallankumouksellisia ratkaisuja vanhoihin ongelmiin.

Lisää tietoa

”Lotus Puppies in the Silken Windhound”  Dr. Margaret L. Casal, University of Pennsylvania (linkki, PDF)

Instructions on Submitting to U. Penn.  (linkki, PDF)

lähde: https://silkenwindhounds.dog/lotus-syndrome/

MDR1 – lääkeyliherkkyys

Yksi silkkivinttikoirilla esiintyvä terveysongelma on yliherkkyys ivermektiinin sukuisiin lääkkeisiin. Tämä ominaisuus löytyy alle kahdeltakymmeneltä muulta koirarodulta. Yliherkkyyden löytyessä ei vielä tiedetty, miksi jotkut eläimet olivat herkkiä näille lääkeaineille, mutta toiset eivät. Washington State University (WSU) paikansi näistä haitallisista reaktioista vastuussa olevan geenin. WSU:n sivuilla kerrotaan: “Ongelma johtuu mutaatiosta geenissä nimeltä multi-drug resistance (MDR1). Tämä geeni koodaa P-glykoproteiinia, joka vastaa monien lääkkeiden ja muiden toksiinien aivoista pois pumppaamisesta. Mutanttigeenillä varustetut koirat eivät kykene pumppaamaan joitain lääkkeitä normaalin koiran tapaan, joka voi johtaa epänormaaleihin neurologisiin merkkeihin. Lopputulos voi olla pitkäaikaisen eläinlääkärivisiitin vaativa sairaus – tai jopa kuolema.”

Kahden omistautuneen tutkimuslaitoksen yhteistyön kautta University of California, Davis (UCD) tunnisti ivermektiinin yliherkkyyden rotujakauman ja esiintyvyyden käyttäen WSU:n kehittämää testiä. Silkkivinttikoirien omistajat osallistuivat laajalti testitutkimukseen tarjoamalla koirien posken sisäpinnalta otettuja DNA-näytteitä.

MDR1-testaus

WSU on kehittänyt yksinkertaisen poskipyyhkäisynäytteen, jonka joko koiran omistaja tai eläinlääkäri voi ottaa ja lähettää WSU:lle prosessoitavaksi. Kun testitulokset ovat tiedossa, eläinlääkärit voivat antaa vaihtoehtoisia lääkkeitä sairaille koirille sen sijaan, että kyseisten lääkkeiden käyttöä vältettäisiin aina tiettyjen rotujen kohdalla.

Testaamalla jalostuksessa käytettävät silkenit voimme hallita tätä ongelmaa niin, että sairaita koiria ei enää jatkossa teetettäisi. International Silken Windhound Society (ISWS) suosittelee vahvasti testaamaan kaikki jalostukseen käytettävät silkenit, jotta niiden geneettinen tilanne tunnettaisiin.

MDR1-testausta suorittavat lukuisat laboratoriot.

Lisää informaatiota MDR1:stä

Tämän tutkimustyön tuloksiin perustuva julkaistu tutkimus on luettavissa englanniksi täällä http://www.pnas.org/cgi/content/full/101/32/11725?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=mdr1+dog&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT

Lista lääkeyliherkkyyksistä MDR1-mutaatiota kantavilla koirilla: http://www.vetmed.wsu.edu/depts-VCPL/drugs.aspx

lähde: https://silkenwindhounds.dog/mdr1/

Terveysongelmien raportointi

ISWS on perustanut terveystoimikunnan jäljittääkseen kaikkia silkkivinttikoirissa esiintyviä terveysongelmia. Kasvattajat ja omistajat voivat toimittaa terveystiedot toimikunnalle seurantaa varten.

Käytä ISWS:n terveysraporttilomaketta (linkki) ilmoittaaksesi kaikista terveysongelmista ISWS:n terveystoimikunnalle.

https://silkenwindhounds.dog/health-reporting/

käännökset: Jenni Sahrlund