Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) jonka tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä
henkilötietojen käsittelyssä, astui voimaan 25.5.2018.


Kuinka käsittelemme henkilötietojasi:

Suomen Silkkivinttikoirakerho ry on vastuussa henkilötiedoistasi ja kaikki
henkilötiedot suojataan siten, ettei niihin ole pääsyä ulkopuolelta käsin. Yhdistyksen
toimihenkilöistä vain jäsensihteerillä on pääsy näihin tietoihin.
Tallentamamme henkilötiedot ovat nimi, syntymävuosi, postiosoite ja
sähköpostiosoite. Näitä tietoja tarvitsemme kerhon toiminnan ylläpitoon sekä
tapahtumien tiedottamiseen.
Yhdistys ei luovuta jäsenrekisterinsä osoitetietoja kenellekään ulkopuoliselle.
Jäsenrekisteriä käytetään EU:n säätämän GDPR:n (General Data Protection
Regulation) mukaisesti.

Jäsenen oikeudet

Asetuksen mukaan sinulla on oikeus pyytää meiltä seloste sinusta
rekisteröimistämme tiedoista, muuttaa meille rekisteröityjä tietojasi, rajoittaa
tietojen käyttöaluetta sekä pyytää poistamaan sinua koskevat tiedot.

Henkilötietojen muutokset tapahtuvat jäsensihteerimme kautta
jasensihteerisusvkry@gmail.com